Aktualności

30.10.2018 - Warsztaty kulinarne

        Przez cały miesiąc październik b.r. odbywały się warsztaty kulinarne pt. ”Przysmaki kuchni tradycyjnej”. Wzięli w nich udział również uczniowie naszej szkoły. Korzystając z różnych przepisów przygotowaliśmy wyborne smakołyki, które potem wspólnie konsumowaliśmy. Dziękuję wszystkim uczestnikom za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery!

Tekst: Arletta Ciemnoczołowska
Zdjęcia: Arletta Ciemnoczołowska, Ryszard Kwiatkowski

27.10.2018 - Wywiadówka dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej

        Dnia 14 listopada 2018 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej w Szelejewie.

PLAN WYWIADÓWKI:  

27.10.2018 - Wywiadówka dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz III klas Publicznego Gimnazjum

        Dnia 7 listopada 2018 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz III klas Publicznego Gimnazjum w Gąsawie.

PLAN WYWIADÓWKI:

25.10.2018 - Przedstawienia profilaktyczne

        16 października 2018r., w ramach działań  profilaktycznych, odbyły się w naszej szkole dwa spektakle teatralne, wystawione przez Teatr Profilaktyczny ,,Kurtyna” z Krakowa.  Uczniowie klas IV –VI obejrzeli przedstawienie pt. ,,Moja historia’’, zaś młodzież z klas VII –VIII i III gimnazjum ,,Wyzwanie”.  Spektakle poruszały aktualne problemy w procesie budowania poczucia własnej wartości kilkunastoletnich ludzi, którzy poddani  naturalnej presji  środowiska próbują radzić sobie z problemami dojrzewania. Wymogi współczesności i zwiększające się tempo życia społecznego  stają się dla wielu z nich pułapkami, w których tracąc poczucie własnej tożsamości i podmiotowości, zaprzepaszczają szanse na prawidłowy rozwój i wchodzą na niebezpieczną ścieżkę kompensowania używkami i uzależnieniami niezrealizowanej potrzeby akceptacji. Przedstawienia poszerzają wiedzę  na temat  zagrożeń czyhających na młodego człowieka, szkodliwości środków psychoaktywnych i alkoholu na ludzkie zdrowie i życie. Uczą, jak dbać o własne bezpieczeństwo  podczas korzystania  z portali  społecznościowych, a także wskazują metody przeciwdziałania cyberprzemocy. Spektakle poruszają również sprawę komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i zachowaniami agresywnymi.
Działania profilaktyczne odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , działającej przy Urzędzie Gminy w Gąsawie, a organizatorką spotkań była pedagog – Danuta Górna.

Tekst: D. Górna
Zdjęcia: K. Sulecka

25.10.2018 - Europejski dzień języków

        26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich. Święto to zostało zainicjowane, aby tego dnia przypominać o wielojęzyczności i różnorodności kulturowej mieszkańców Europy. Jest ono okazją do zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka ułatwia znalezienie pracy i pomaga przedsiębiorstwom w rozwoju.
Hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Języków: „Kultury języków, języki kultur” nawiązuje do potrzeby doskonalenia języka ojczystego i poznawania języków obcych, a także wskazuje na nierozerwalny związek między językiem i kulturą. To także przypomnienie, że w tym roku UE obchodzi Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Kolorowy wiatrak będący przewodnim motywem graficznym wydarzeń organizowanych z okazji EDJ symbolizuje językową wielobarwność naszego kontynentu.
Umiejętności językowe są nie tylko ważnym elementem edukacji ogólnej, ale także warunkiem rozwoju zawodowego każdego z nas i istotnym narzędziem integracji społecznej. Możliwość swobodnego przemieszczanie się osób – gdzie znajomość języków obcych jest kluczowa – to obok swobodnego przepływu towarów i usług jeden z największych atutów Unii Europejskiej.
W wielu krajach i miastach organizowane są różne wydarzenia mające na celu zwrócić uwagę na to wyjątkowe święto języków. W naszej szkole nauczyciele języków obcych zorganizowali konkurs na najciekawszy plakat promujący znajomość języków.  Plakaty należało wykonać na arkuszu brystolu, w dowolnej technice i przekazać nauczycielom języków. Uczniowie aktywnie zaangażowali się w obchody tego dnia i przygotowali piękne plakaty promujące naukę języków obcych, wykazując się przy tym dużą pomysłowością. Na plakatach pojawiły się przydatne informacje tzn. flagi państw, podstawowe zwroty w różnych językach europejskich itp. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli języków obcych przy ocenie prac brała pod uwagę trafność pomysłu, oryginalność jak też estetykę prac. Po obejrzeniu wszystkich prac komisja wybrała 3 najlepsze i przyznała 1 wyróżnienie. Pozostali autorzy prac również otrzymali nagrody.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I. Oliwia Rutkowska
II. Karolina Czekała i Dominik Strykowski
III. Dorota Kwiatkowska                                                                                                                
Wyróżnienie: Patrycja Koczorowska i Paulina Wiśniewska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczestnikom konkursu.

Wasi „Językowcy”

Uczestnicy:
Aleksandra Pawełczak 7b
Jagoda Markowska 3a
Dorota Kwiatkowska 7b
Patrycja Koczorowska 7b
Paulina Wiśniewska 7b
Martyna Szara 7b
Kinga Bąkowska 8a
Karolina Czekała 3a
Dominik Strykowski 3a
Julia Zwolenkiewicz 5a
Alicja Sudoł 6b
Kacper Zwolenkiewicz 7b
Oliwia Rutkowska 5a
Maksymilian Grzechowiak 7b
Mateusz Mech 7b
Nikola Berendt 5a

Tekst: W. Pilachowski
Zdjęcia: I. Lubawa

17.10.2018 - Zaproszenie na warsztaty rozwijające sprawności manualne

        Zapraszam na warsztaty rozwijające sprawności manualne, które skierowane są do osób w każdym wieku. Zajęcia pt. "Igłą i nitką - haft pałucki" odbędą się w poniedziałek 29 października 2018 r. o godz. 15:00 w Sali "Stodoła" w Gąsawie. Koszt: 10 zł. Zapisy: p. Arletta Ciemnoczołowska

17.10.2018 - Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Patrona

        12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Patrona zorganizowane z okazji 30-lecia nadania szkole imienia Wandy Dobaczewskiej i 10-lecia ufundowania szkole sztandaru. Z tej okazji gościliśmy w szkole wnuczkę Wandy Dobaczewskiej panią Helenę Dobaczewską-Skonieczkę z mężem Janem. Spotkała się ona z uczniami, którym bardzo ciekawie opowiedziała o losach, życiu prywatnym i twórczości swojej babci.
Główną uroczystość, która odbyła się w hali sportowej, swoją obecnością oprócz państwa Skonieczków, zaszczycili – pani Barbara Filipiak autorka książki „Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska Droga do Żnina”, wójt Gminy Gąsawa pan Błażej Łabędzki, kierownik referatu Oświaty, Sportu i Turystyki pan Karol Wrzesiński, proboszcz gąsawskiej parafii ksiądz Piotr Gogolewski, były przewodniczący Rady Gminy pan Marek Maciejewski, byli dyrektorzy naszej szkoły - pani Wanda Maciejewska, pan Wojciech Putz i pan Walenty Mazany oraz emerytowani nauczyciele szkoły.
Apel prowadzili Alicja Szczęsna i Kacper Strykowski z klasy VIIIa oraz Zuzanna Jakubowicz z klasy IIIb gimnazjum. Część artystyczna rozpoczęła się od występu dzieci z klasy IIa , przygotowanych przez wychowawczynię panią Renatę Pieczyńską, które recytowały dla nauczycieli wierszyki i zaśpiewały dla nich piosenkę. Natomiast uczniowie z klasy VIIIa podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły za trud nauczania, wychowania i opieki, złożyli im życzenia i obdarowali różami.
W dalszej części uroczystości zgromadzeni w hali obejrzeli inscenizację baśni Wandy Dobaczewskiej „Złota studzienka”, według scenariusza napisanego przez pana Pawła Wesołowskiego. Występ przygotowali uczniowie klasy VIIb pod czujnym okiem wychowawczyni pani Katarzyny Kuchty-Tomaszewskiej oraz polonistek pani Beaty Jeździkowskiej i pani Kamili Starczewskiej-Gładyś. Publiczność była pod wrażeniem pięknego przedstawienia i nagrodziła występujących gromkimi brawami.
Następnie dyrektor szkoły pan Jacek Superczyński przedstawił historię nadania szkole imienia Wandy Dobaczewskiej oraz okoliczności uzyskania przez szkołę sztandaru. Wójt pan Błażej Łabędzki w swoim wystąpieniu złożył nauczycielom życzenia, pogratulował szkole jubileuszy i wręczył dyrektorowi szkoły z tej okazji pamiątkowy grawerton. Natomiast pani Helena Dobaczewska-Skonieczka podziękowała za zaproszenie i wspaniałą uroczystość, wyraziła zachwyt nad inscenizacją „Złotej studzienki” i przekazała na ręce dyrektora szkoły egzemplarz „Wierszy z żywego drzewa” swojego autorstwa oraz medal Jerzego Sulimy-Kamińskiego, przyznany pośmiertnie Wandzie Dobaczewskiej przez Związek Literatów Polskich za zasługi dla kultury regionu Pomorza i Kujaw. Był to bardzo miły i wzruszający dla społeczności szkolnej moment.
Kolejnym punktem uroczystości było zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego, w którego skład weszli Jakub Adamczyk z klasy VIa – chorąży oraz Zofia Sytek z klasy VIa i Alicja Sudoł z klasy VIb – asysta. Ustępujący poczet w składzie – Jan Sytek (kl.VIIb), Olga Rosińska (kl.VIIa) i Patrycja Koczorowska (kl.VIIb) otrzymał z rąk dyrektora szkoły pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe. Podziękowania otrzymali również rodzice tych uczniów.
Na apelu nastąpiło także podsumowanie konkursu plastycznego „Wanda Dobaczewska – życie i twórczość”, którego organizatorem była biblioteka szkolna oraz klasy VIIb i VIIIa wraz z wychowawczyniami. Zadaniem konkursowym dla uczniów klas I-III oraz IV-VI było wykonanie ilustracji do baśni Wandy Dobaczewskiej, natomiast uczniowie klas VII-VIII i III gimnazjum musieli przedstawić scenę z życia pisarki. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła praca Niny Czechorowskiej z klasy Ia, drugie ilustracja wykonana przez Lenę Kasprzyk z klasy IIa, a trzecie praca Moniki Tańskiej z klasy IIa. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zdobyła Aneta Orzechowska z klasy VIb, drugie – Adam Jeździkowski z klasy IVa, a trzecie Marika Woźniak z klasy VIa. W kategorii klas VII-VIII i III gimnazjum pierwsze miejsce zajęła praca Alicji Szczęsnej z klasy VIIIa, drugie – Patrycji Natanek z klasy VIIIa, natomiast trzecie – Oliwii Natanek z klasy IIIb gimnazjum. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyli – pani Helena Dobaczewska-Skonieczna, pani Barbara Filipiak, pan Paweł Wesołowski oraz dyrektor szkoły pan Jacek Superczyński. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Żninie – Wydział Promocji, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, pani Barbara Filipiak oraz Sklepik Uczniowski. W organizację apelu włączyli się również – pan Roman Szczęsny, który podarował brzózki wykorzystane w scenografii ”Złotej studzienki” oraz pan Wojciech Jakubowicz, który je przetransportował do szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystych obchodów Święta Patrona naszej szkoły.
Po apelu odbyło się spotkanie pani Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki i jej męża z gronem pedagogicznym i emerytowanymi nauczycielami naszej szkoły.

Tekst: Katarzyna Sulecka
Zdjęcia: Katarzyna Sulecka i Jacek Mielcarzewicz

10.10.2018 - Mistrzostwa Szkoły w Indywidualnych Biegach Przełajowych

        4 października w naszej szkole, na boisku w Gąsawie zostały zorganizowane Mistrzostwa Szkoły w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Z każdej klasy szkoły podstawowej IV-VIII oraz III gimnazjum przez nauczycieli wf-u zostało wyznaczonych po osiem najlepszych osób - cztery dziewczyny i czworo chłopców.
Uczestnicy mieli do pokonania różne dystanse, w zależności od kategorii wiekowej. Grupa dziewcząt od IV-VI klasy oraz VII-VIII, III gimnazjum musiała przebiec 800m, a grupa chłopców z klas IV-VI, VII-VIII, a także III gim. - 1000m. Z rozmów uczniów wywnioskować było można wiele emocji, tj. stres, szczęście, nadzieję i wiele, wiele innych. Po ustawieniu się na start, usłyszeniu gwizdka ruszyli, emocje lekko opadły - w końcu musieli skupić się na jak najlepszym przebiegnięciu. Czasy były rozmaite, ale mam nadzieję, że każdy na swój sposób jest z siebie dumny.
Oto najlepsze wyniki:
- kategoria chłopców klasy IV-VI
 I Pilch Dawid 
 II Cichowicz Filip 
 III Danelski Maciej 
- kategoria dziewcząt klasy IV-VI
 I Orzechowska Noemi 
 II Sytek Zofia 
 III Orzechowska Aneta 
- kategoria chłopców klasy VII-VII, III gim.
 I Cichowicz Kamil 
 II Lebert Kewin
 III Jeździkowski Remigiusz
- kategoria dziewcząt klasy VII-VII, III gim.
 I Kaja Wendland
 II Aleksandra Kranz
 III Wiktoria Strzyż
Każdemu pragnę pogratulować wyniku. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś weźmiecie udział w takich zawodach. Dziękujemy za przybycie i uczestnictwo, jak i za zorganizowanie sportowej imprezy. 

Tekst i zdjęcia: Dorota Kwiatkowska (kl.VIIb)

08.10.2018 - Święto Patrona Szkoły

        W bieżącym roku mija 30 lat od nadania imienia oraz 10 lat od ufundowania sztandaru naszej szkole. W związku z tym dnia 12 października br .bardziej uroczyście będziemy obchodzić Święto Patrona

Plan dnia

  1. Lekcje od godziny 8:00-9:40,
  2. o godzinie 9:00 spotkanie przedstawicieli klas z wnukami Wandy Dobaczewskiej,
  3. o godzinie 10:00 apel na hali sportowejdla klas 0 –VIII szkoły podstawowej ·i III klas gimnazjum (uczniowie klas 0-III przyjeżdżają autobusami z Szelejewa)
  4. o godzinie 12:00 uczniowie klas IV-VIII SP i III GIM, którzy jedzą obiad zgłoszą się do sali nr 6, natomiast uczniowie klas 0-III SP otrzymają suchy prowiant od wychowawców,
  5. rozwozy we wszystkich kierunkach o godzinie 12:15.

W tym dniu obowiązuje strój galowy.

08.10.2018 - Szkolne wybory SU

         W minioną środę, 3 października, w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
Cała akcja odbywała się tak, jak w latach poprzednich, w ramach programu „Samorządy Mają Głos” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
O stanowisko Przewodniczącego SU mogli ubiegać się uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz ósmej klasy szkoły podstawowej. W tym roku kandydatami zostali uczniowie klasy 3b gimnazjum: Zuzanna Jakubowicz , Oliwia Natanek oraz Marcin Juchniewicz. Wybory poprzedziła kampania przedwyborcza. Kandydaci przywieszali plakaty, rozdawali ulotki i rozmawiali w uczniami.
W dniu wyborów od rana obowiązywała cisza wyborcza, a poszczególne klasy przychodziły do Sali nr 4, by tam podpisać listę i oddać swój głos. Głosowali również nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Sandra Pierzyńska 
(przewodnicząca), Jakub Adamczyk (zastępca), Dorota Kwiatkowska (sekretarz) oraz członkowie: Wiktoria Szwarc, Kacper Koc, Oliwia Krawczyk, Alicja Sudoł, Dominika Karaszewska, a także opiekunka SU Beata Jeździkowska.
Wyniki  uczniowie poznali tego samego dnia. Najwięcej głosów zebrała Zuzanna Jakubowicz,
na drugim miejscu uplasował się Marcin Juchniewicz, a na trzecim – Oliwia Natanek.
W poniedziałek 8 października odbędzie się pierwsze spotkanie z przewodniczącą oraz osobami, chcącymi działać w Samorządzie Uczniowskim. 

\

Tekst i zdjęcia: Beata Jeździkowska

03.10.2018 - Dzień Chłopaka

         1 października w naszej szkole obchodzono Dzień Chłopaka. W tym roku szkolnym uroczystość z tej okazji przygotowała klasa IVc. Dziewczynki z tej klasy tydzień wcześniej zbierały do skrzyneczki życzenia dla chłopców. W tym dniu wszyscy chłopcy i panowie byli częstowani cukierkami. W każdej klasie dziewczęta przygotowały prezenty dla swoich kolegów. Był to dzień pełen zabaw, życzeń i słodkich upominków sprezentowanych przez dziewczyny dla wszystkich chłopaków z okazji ich święta. Wszystkim chłopcom zostały przekazane przez radiowęzeł życzenia:
"Najserdeczniejsze życzenia naszym kochanym mężczyznom. I tym małym i tym dużym: szczęścia, zdrowia, miłości, radości składają uczniowie z klasy 4c z wychowawcą".

Tekst i fotki: Katarzyna Tokarz

02.10.2018 - Biwak integracyjny klas czwartych

         W dniach 27-28.09.2018r. odbył się biwak integracyjny klas czwartych. Prawie wszyscy uczniowie tych klas wraz ze swoimi wychowawcami udali się do Chomiąży Szlacheckiej, do „Zielonej Szkoły”. Dla niektórych uczniów był to pierwszy taki wyjazd i pierwszy nocleg poza domem, dlatego biwak rozpoczął się od zebrania w świetlicy, gdzie został przedstawiony regulamin wyjazdu oraz od nauki ubierania pościeli :).
Następnie uczestnicy udali się do swoich pokoi i spróbowali swoich sił w powyższym zadaniu:) Przed obiadem biwakowicze udali się na spacer do lasu, gdzie każda klasa miała nazbierać jak najwięcej szyszek, z których później klasy utworzyły totemy.
Czas mijał na pracach w grupach, grze w piłkę nożną i zabawie na placu zabaw. O godzinie 18-tej rozpoczęło się ognisko, na które zaproszeni zostali rodzice, a które przygotowali chłopcy z panem Maciejem Mazurem. Przy kiełbaskach i smakołykach przygotowanych głównie przez mamy uczniów czas szybko mijał. A wieczorem odbyła się upragniona przez dziewczynki dyskoteka. Przy muzyce puszczanej przez pana Macieja wszyscy uczniowie świetnie się bawili i zintegrowali.
Następnego dnia pobudka, śniadanie przygotowane przez panie: Kasię, Ewelinę i Kasię, i wspólny spacer na zakończenie biwaku. Około 12-tej rodzice odebrali swoje pociechy.
Biwak uważamy za bardzo udany-wszyscy dobrze się bawili, nikt nie płakał, wszyscy cali i zdrowi wrócili do domów. Opiekunami na biwaku byli: pani Kasia Tokarz, pani Kasia Augustyniak, pani Ewelina i pan Maciej Mazur.

Tekst i foto: p. Katarzyna Augustyniak

28.09.2018 - Konkurs pn. ,,Ekologiczny edukator szkolny – I edycja 2018”

         Alicja Szczęsna z klasy 8a pozyskała dotację w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. ,,Ekologiczny edukator szkolny – I edycja 2018” realizowanego w ramach projektu pn. ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” w wysokości 650zł . Nauczycielem – koordynatorem została pani Anna Maciejewska, która czuwała nad prawidłowym wykorzystaniem grantu na cele związane z realizacją pracy konkursowej.
Alicja wraz ze swoją klasą przygotowała plakaty informacyjne o owadach zapylających oraz sposobach ich ochrony. Następnie wywiesiła je na szkolnym korytarzu, aby uczniowie i rodzice mogli zapoznać się z ich treścią. Podsumowaniem działań było zorganizowanie quizu wiedzy o owadach dla uczniów naszej szkoły. W konkursie tym zwyciężyła Olga Rosińska (7a), drugie miejsce zajął Jan Sytek (7b) a trzecie Aleksandra Dyro (7a)  i Dorota Kwiatkowska (7b). Wyróżnienia zdobyli: Kacper Hutek (7a), Kacper Balcerzak, Kacper Zwolenkiewicz i Aleksandra Pawełczak z klasy 7b. Ponadto już przed wakacjami Alicja  założyła rabaty z roślinami miododajnymi, aby w ten sposób chronić owady zapylające.
Podjęte przez Alę działania na pewno poszerzyły wiedzę wśród uczniów i ich rodziców na temat owadów zapylających, ale przede wszystkim zwiększyły świadomość ekologiczną i mam nadzieję, że zachęciły do działania, aby wspomóc przyrodę. Wspólnie możemy dużo zdziałać. Bierzmy przykład z Alicji i w przyszłym roku posiejmy więcej roślin miododajnych.

27.09.2018 - Warsztaty kulinarne pt. "Smakołyki kuchni tradycyjnej"

      "Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej w Gąsawie na warsztaty kulinarne pt. "Smakołyki kuchni tradycyjnej", podczas których uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego upieczenia chleba, nauczą się, jak pasteryzować przetwory na zimę oraz przygotują danie oparte na starych tradycyjnych przepisach. Na zajęcia, które łączą mądrość i umiejętności starszego pokolenia z wigorem i ciekawością poznawczą młodzieży, zapraszamy przez cały miesiąc październik b. r. w poniedziałek i piątek o godz. 15:00 oraz w sobotę o godz. 10:00 do sali Koła Gospodyń przy sali "Stodoła" w Gąsawie. Warsztaty mają charakter pilotażowy i pokażą, jakie jest zainteresowanie uczniów naszej szkoły tego rodzaju zajęciami. Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do pani Arletty Ciemnoczołowskiej."

22.09.2018 - Opłaty za posiłki

      Od października 2018 r. wpłat za posiłki wydawane w stołówce Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawiemożna dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:

Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie
ul. Leszka Białego 6, 88-410 Gąsawa
34 8181 0000 0010 7288 2000 0002.

W tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, klasa ucznia korzystającej z posiłku oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

15.09.2018 - Dodatkowe kursy autobusów

      Od dnia 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 spod szkoły w Gąsawie zostają uruchomione dodatkowe kursy w kierunku Drewna oraz Gogółkowa.

15.09.2018 - Narodowe czytanie w Szkole Podstawowej w Gąsawie

      Nasza szkoła co roku włącza się w akcję Narodowe czytanie. W minioną sobotę, sobotę 8 września, w przygotowanym w tym celu na dolnym holu kąciku czytelniczym, poznawaliśmy (dzieci i młodzież) lub przypominaliśmy sobie (dorośli) „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Chętni czytali na forum fragment powieści. Otrzymywali pamiątkową pieczątkę – niektórzy przynieśli swoje domowe egzemplarze „Przedwiośnia”, aby tam przybić pieczęć. Ciekawostek o autorze, jego życiu i twórczości, można było dowiedzieć się z przygotowanej z okazji Narodowego czytania gazetki-wystawy.
            Organizacją imprezy w szkole zajęły się panie uczące języka polskiego: Beata Jeździkowska, Kamila Starczewska-Gładyś i Adrianna Wierska.

Tekst i foto: A. Wierska

06.09.2018 - Czytanie narodowe

      

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie serdecznie zapraszają na
NARODOWE CZYTANIE
połączone z wystawą twórczości
Stefana Żeromskiego, które odbędzie się8 września 2018 r. o godzinie 10:00w budynku
Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej     w Gąsawie
przy ulicy Leszka Białego 6

PATRONAT HONOROWY PARY PREZYDENCKIEJ

06.09.2018 - Wywiadówka dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz III klasy Publicznego Gimnazjum w Gąsawie

      Dnia 12 września 2018 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz III klasy Publicznego Gimnazjum w Gąsawie.
Na godzinę 16:30 zaplanowane jest spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach, następnie o godzinie 17:30 spotkanie tzw.” jedynek” w sali nr 10.

06.09.2018 - Wywiadówka dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Szelejewie

      Dnia 10 września 2018 r. (poniedziałek) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Szelejewie.
Na godzinę 16:30 zaplanowane jest zebranie ogólne następnie spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

04.09.2018 - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

      3 września w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019.
W hali sportowej zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Gąsawa pan Błażej Łabędzki.
Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrali – wójt pan Błażej Łabędzki oraz dyrektor szkoły pan Jacek Superczyński, którzy na nowy rok szkolny życzyli uczniom i nauczycielom zdrowia, wytrwałości oraz wielu sukcesów, a rodzicom - pociechy z dzieci oraz owocnej współpracy ze szkołą. Chwilą ciszy uczczono przypadającą 1 września rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz pamięć dzieci i młodzieży, która oddała swe życie w obronie ojczyzny. Podczas uroczystości pożegnano także odchodzącą na emeryturę panią Irenę Najrzał, pełniącą w naszej szkole przez wiele lat funkcję intendenta.
W dalszej części apelu przedstawiono i powitano w murach naszej szkoły pierwszoklasistów, których wychowawczyniami zostały panie – Wanda Maciejewska (kl.Ia) i Danuta Zajączkowska (kl.Ib) oraz uczniów klas czwartych, których wychowawcami będą pan Maciej Mazur (kl.IVa), pani Katarzyna Augustyniak (kl.IVb) i pani Katarzyna Tokarz (kl.IVc).

Tekst: p. K. Sulecka
Fotki: p. J. Mielcarzewicz

30.08.2018 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU 2018/2019 - OGŁOSZENIE

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej  w Gąsawie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla klas I–VIII szkoły podstawowej III gimnazjum odbędzie się dnia 3 września 2018 r. (poniedziałek) na hali sportowej w Gąsawie o godzinie 8:00.
            Godz. 8:30 – spotkania w klasach.
            Godz. 9:30 – msza w Kościele w Gąsawie
            Godz. 10:30 – odwozy we wszystkich kierunkach – wyjazd z przystanku przy szkole, następnie przystanek przy kościele.  
Dowozy tak samo jak w latach ubiegłych.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla klas „O” szkoły podstawowej odbędzie się dnia 4 września 2018 r. (wtorek) w placówce oddziału przedszkolnego w Szelejewie o godzinie 9:30.

 

Rozkład jazdy autobusów w dniu 3 września 2018 r. (poniedziałek)

Dojazd do szkoły na godz. 8:00. Autobusy PKS kursują według rozkładu jazdy obowiązującego w poprzednim roku szkolnym.
I trasa:
Godawy                                             -           07:30
Łysinin                                               -           07:33
Komratowo                                        -           07:38
Łysinin                                               -           07:42  
Łysinin, skrz.                                     -           07:43
Gąsawa                                              -           07:48                                 

II trasa:
Złotniki                                              -            07:15
Marcinkowo Dolne                            -            07:20
Marcinkowo Górne                            -           07:35
Gąsawa                                              -            07:40

III trasa:
Gogółkowo                                        -           07:35
Biskupin                                             -           07:40
Gąsawa                                              -           07:44

IV trasa:
Nowa Wieś                                        -           06:45
Chomiąża Szlachecka                        -           06:49
Obudno                                              -           06:58  
Laski Wielkie                                     -           07:04
Rozalinowo                                        -           07:10  
Annowo                                             -           07:13
Ostrówce                                           -           07:15
Pniewy                                               -           07:17
Piastowo                                            -           07:21
Łysinin                                               -           07:27
Gąsawa                                              -           07:30

V trasa                                              
Drewno                                              -           06:55
Oćwieka                                             -           07:00
Głowy                                                -           07:13
Szelejewo                                           -           07:20
Gąsawa                                              -           07:25

VI trasa
Ryszewko – Róża góra                      -           07:06
Szelejewo                                           -           07:11
Gąsawa                                              -           07:15

 

Odjazdy autobusów we wszystkich kierunkach o godz. 10:30 . Wyjazd z przystanku przy szkole, następnie przystanek przy kościele.

I trasa: Oćwieka, Bełki, Drewno,
II trasa: Biskupin, Gogółkowo, Godawy, Wenecja
III trasa: Złotniki, Marcinkowo Górne i Dolne
IV trasa: Szelejewo, Głowy, Ryszewko
V trasa: Pniewy, Ostrówce, Wiktorowo, Annowo, Rozalinowo, Laski Wielkie, Obudno.
VI trasa: Łysinin, Komratowo, Piastowo, Laski Małe, Chomiąża Szlachecka, Nowawieś Pałucka.
Uczniowie ze Żnina i Rogowa przyjeżdżają i odjeżdżają autobusami liniowymi.