Aktualności

29.11.2019 -  Zaproszenie na koncert Krzysztof Toczko "PARTYZANT"

30.10.2019 -  Wywiadówka dla rodziców klasy 0 - III Szelejewo

Dnia 7 listopada 2019 r. (czwartek) w placówce w  Szelejewie odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas „0” – III szkoły podstawowej:

PLAN WYWIADÓWKI:

30.10.2019 -  Wywiadówka dla rodziców klasy IV-VIII Gąsawa

Dnia 6 listopada 2019 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Gąsawie.

PLAN WYWIADÓWKI:

 

20.10.2019 -  Ogólnopolska akcji Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy

Dnia 16.10.2019r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy. Akcja odbywa się pod patronem Jurka Owsiaka i WOŚP. W tym roku swoich sił w wykonywaniu RK-O spróbowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Szelejewie, bo to właśnie dla nich ta akcja była skierowana. Nad prawidłowym wykonywaniem resuscytacji czuwali: pani Katarzyna Augustyniak i pan Marcin Jeździkowski. Podziękowania kierujemy również do pani Marty Nowaczyk- opiekunki samorządu szkolnego w Szelejewie.
Oto krótka fotorelacja.

16.10.2019 - Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowały klasy Va i Vb pod czujnym okiem wychowawców – pani Katarzyny Augustyniak i pana Macieja Mazura. Uczniowie w humorystyczny sposób zaprezentowali "gatunki" uczniów oraz przedstawili scenki z lekcji o życiu i twórczości patronki szkoły Wandy Dobaczewskiej. Następnie złożyli życzenia i wręczyli kwiaty dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji naszej szkoły. Życzenia - zdrowia, wytrwałości, sukcesów zawodowych i dumy z osiągnieć uczniów przekazała nauczycielom także Przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Wyrwas. Na apelu nastąpiło również zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego, w skład którego weszli – chorąży Szymon Wiechetek z kl.VIa , asysta – Marcelina Rychlewska i Zuzanna Szczepaniak (obie z klasy VIb). Dyrektor szkoły pan Jacek Superczyński podziękował ustępującemu pocztowi, w skład którego wchodzili – chorąży Jakub Adamczyk (kl. VIIa), asysta – Zofia Sytek (kl.VIIa) i Alicja Sudoł (kl.VIIb). Uczniowie ci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne.

Tekst: K. Sulecka
Zdjęcia: J. Mielcarzewicz

16.10.2019 - Dodatkowe dni wolne od zajęć dydakytycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie informuję, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim w bieżącym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
1.      31 października 2019 r.
2.      2, 3 stycznia 2020 r.
3.      21; 22; 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty
4.      12 czerwca 2020 r

16.10.2019 - Przedstawienia profilaktyczne pt. ,,Super żart” i ,,Wygrać siebie’’.

9 października 2019r. odbyły się w naszej szkole dwa przedstawienia profilaktyczne pt. ,,Super żart” i ,,Wygrać siebie’’. Przed uczniami klas IV –VI i VII –VIII wystąpiła aktorka Teatru Profilaktycznego ,,Kurtyna” z Krakowa – Justyna Stakowska. Spektakle poruszyły wiele  aktualnych dla młodego pokolenia problemów. Podjęły tematykę relacji z rodzicami oraz w grupie rówieśniczej, chorób psychicznych, a szczególnie depresji,  która coraz częściej dotyka bardzo młodych ludzi. Ukazały konsekwencje wynikające z presji otoczenia oraz poczucia odrzucenia jednostki przez grupę, a także z braku tolerancji  i wrażliwości na los drugiego człowieka. Przedstawienia przestrzegały również przed zgubnym wpływem środków psychoaktywnych. Występująca uświadomiła widzom, iż wśród nich są również osoby potrzebujące ich uwagi i wsparcia. Wyczuliła, że nie można patrzeć obojętnie na cudze problemy lub wyśmiewać i wykluczać innych, gdyż taka postawa otoczenia może doprowadzić do tragedii. Inicjatorką przedstawień w szkole była pedagog Danuta Górna, a odbyły się one dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej przy Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Tekst i zdjęcia: Danuta Górna

10.10.2019 - Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 r. (poniedziałek) w szkole będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej.
W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Plan dnia:
8:00 – 8:45 – 1 lekcja
8:55 – 9:40 – 2 lekcja
9:50 – 10:35 – 3 lekcja
10:45 – apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
12:00 – obiad
12:30 – odwozy we wszystkich kierunkach

04.10.2019 - Międzyszkolny konkurs  przyrodniczy 2019/2020

,,Z Zoologią na Ty” XI edycja pod patronatem Wójta Gminy Gąsawa
i Nadleśnictwa Gołąbki

           W dniu 8 października 2019r. w Szkole Podstawowej w Gąsawie odbył się  międzyszkolny konkurs przyrodniczy pt. ,,Z Zoologią na Ty”.  Uczestnicy konkursu zmagali się z testem wiedzy o zwierzętach. Test zawierał 32 zadania w tym 25 zamkniętych i 7 otwartych. Uczniowie rozpoznawali zwierzęta Afryki, zwierzęta żyjące w naszych domach oraz w Morzu Bałtyckim. Wyszukiwali cechy ślimaków, zwierzęta zaliczane do ,,owoców morza” oraz dopasowywali cechy przystosowawcze budowy zwierząt do pobieranego pokarmu. W konkursie uczestniczyło 5 szkół (3 osoby z każdej szkoły). Były to NSP Bożejewice, SP Laski Wielkie, SP Mięcierzyn, SSP ,,Trójka” Żnin oraz SP Gąsawa. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VIIa – Oliwia Krawczyk oraz uczniowie z klasy VIIb Kacper Koc i Marcin Książkiewicz.
O godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie konkursu. Uczniowie przez 45 minut uważnie rozwiązywali zadania konkursowe. Około godziny 12:00 uczestnicy konkursu spotkali się z przedstawicielem nadleśnictwa Gołąbki. W tym samym czasie komisja konkursowa rozpoczęła sprawdzanie prac.
Około godziny 13:00 ogłoszono wyniki. Oto one:
I miejsce – Kacper Koc ze Szkoły Podstawowej w Gąsawie.
II miejsce – Aleksander Kłosowski ze Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich.
III miejsce – Aleksandra Lisiecka  ze Szkoły Podstawowej w Żninie.
Komisja konkursowa przyznała również 10 wyróżnień. Otrzymali je: Kinga Wesołowska (NSP Bożejewice), Marcin Książkiewicz (SP Gąsawa), Przemysław Różański (SSP ,,Trójka” Żnin), Oliwia Krawczyk (SP Gąsawa), Maksymilian Jakubek (SP Mięcierzyn), Piotr Chmielewski (SSP ,,Trójka” Żnin ), Grzegorz Szary (NSP Bożejewice ), Kacper Owczarzak i Krystian Derda  (SP Mięcierzyn) oraz Jacek Plewa (SP Laski Wielkie).
Fundatorem nagród w konkursie był Wójt Gminy Gąsawa – pan Błażej Łabędzki, Nadleśnictwo Gołąbki oraz Stowarzyszenie Oświatowe ABC Gąsawa. Serdecznie dziękujemy.

Anna Maciejewska

04.10.2019 - Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Szanowni Państwo,

Od 1 października 2019 r. działa całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

07.09.2019 - Wywiadówka dla rodziców

Dnia 9 września 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Szelejewie. Na godzinę 16:30 zaplanowane jest zebranie ogólne następnie spotkanie rodziców z wychowawcami klas. 
Dnia 11 września 2019 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Gąsawie. Na godzinę 16:30 zaplanowane jest spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach, następnie o godzinie 17:30 spotkanie tzw.” jedynek” w sali nr 10. Na spotkanie zapraszamy również przedstawicieli rodziców klas I-III. 
Od godz. 17:30 do godz. 18:00 rodzice mogą indywidualnie spotkać się z nauczycielami przedmiotów, którzy poinformują o wymaganiach na poszczególne oceny i trybie uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana. 

26.08.2019 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla oddziału przedszkolnego odbędzie się dnia 3 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w szkole w Szelejewie

26.08.2019 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I–VIII szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I–VIII szkoły podstawowej odbędzie się dnia
2 września 2019 r. (poniedziałek) na hali sportowej w Gąsawie o godzinie 8:00.
Godz. 8:30 – spotkania w klasach.
Godz. 9:30 – msza w Kościele w Gąsawie
Godz. 10:30 – odwozy we wszystkich kierunkach – wyjazd z przystanku przy szkole, następnie przystanek przy kościele.  
Dowozy tak samo jak w latach ubiegłych.

Rozkład jazdy

26.08.2019 - Nowa stawka obiadowa

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za posiłki wydawane w stołówce Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie informujemy, że od dnia 1 września 2019 r stawka za obiad wynosić będzie 4,00 zł. 
Deklaracje korzystania z obiadów w stołówce szkolnej będzie do pobrania poniżej oraz u intendenta.

DEKLARACJA

26.08.2019 - Narodowe Czytanie - zaproszenie

12.08.2019 - Podręczniki 2019-2020

Spis podręczników