Tematy projektów edukacyjnych dla gimnazjalistów

Rok szkolny 2014/2015

 

Nazwisko i imię

Temat

Wierska Adrianna

1. Taniec w różnych kulturach świata.

Jeździkowska Beata,
Gładyś Kamila

1. Czy i w jakim stopniu język angielski wpływa na język polski? (wyszukiwanie informacji z różnych źródeł, selekcjonowanie zebranego materiału, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie, rozwijanie ciekawości poznawczej, weryfikacja znajomości języka ojczystego)
2. Absolwenci naszego gimnazjum – jak ich pamiętamy? (kształtowanie umiejętności wyszukiwania wiadomości z kronik, stron internetowych i archiwum o absolwentach gimnazjum, zapoznanie się z sylwetkami i osiągnięciami naszych gimnazjalistów, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej).
3. Dlaczego powieści o wampirach cieszą się wśród młodych czytelników tak wielką popularnością? (analiza zjawiska, badania ankietowe, eksperyment i prezentacja wyników)
4. Polscy Nobliści – plansza edukacyjna (doskonalenie umiejętności współpracy i dzielenia się obowiązkami podczas wspólnego poszukiwania, segregowania i opracowywania materiałów na temat laureatów nagrody Nobla)

Grajek Aurelia

1. Uzbrojenie wojsk polskich na przestrzeni wieków.

Pilachowski Wojciech

1. Niemieckie odkrycia i wynalazki, które zmieniły świat.
2. Ile niemieckiego jest w polskim? - opracowanie mini-słownika germanizmów.
3. Znani sportowcy z krajów niemieckojęzycznych.

Adamczyk Agnieszka
Kaczmarek Karol

1. Model Układu Słonecznego – przygotowanie makiety

Adamczyk Agnieszka

1. Czy wiesz co jesz?
2. Czy wiesz co kupujesz?

Kaczmarek Karol

1. Wyznaczanie środka ciężkości ciał.

Supereczyńska Joanna
Sulecka Katarzyna
Wierska Adrianna
Plucińska Aleksandra

1. Przedstawienie bożonarodzeniowe „Narodziny kolędy, czyli jak powstała Cicha noc?”

Kuleta Agnieszka

1. Co matematyce dali greccy uczeni?
Cele: przygotowanie prezentacji multimedialnej (lub broszury) o starożytnych matematykach i ich odkryciach;

2. Dlaczego brył platońskich jest tylko pięć?
Cele: przygotowanie prezentacji multimedialnej (lub broszury) o Platonie oraz wykonanie pięciu brył platońskich;

Cichowicz Marcin
Augustyniak Katarzyna
Mazany Sławomir
Mazur Maciej
Jeździkowski Marcin

1. Czas wolny dawniej i dziś – prezentacja multimedialna