SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEWODNICZĄCA - Aleksandra Adamczyk

ZASTĘPCA ( PG) - Olga  Grzankowska
ZASTĘPCA ( SP) - Zuzanna Jakubowicz

Sekcje:

1. Rzecznik praw ucznia
- Kinga Janowska

2. Sekcja dekoracyjna
- Agata Balcerzak,
- Weronika Tomaszewska,
- Klaudia Łukomska;

3. Sekcja czynów społecznych
- Klaudia Łukomska,
-Agata Balcerzak,
-Zuzanna Jakubowicz;

4. Sekcja naukowa
- Milena Romańska,
- Irena Koc;

5. Sekcja sportowa
- Olga Grzankowska,
- Kinga Mróz,
- Ania Burdzińska;

6. Sekcja biznesu
- Julia Balcerzak,
- Agata Mazana;

7. Sekcja dyscypliny
- Kinga Pardela;

8. Sekcja dyskotekowa
- Maja Wendland,
- Zuzanna Starczewska,
- Emilia Starczewska,
- Julia Laskowska,
- Aleksandra Furmaniak

9. „Szczęśliwy numerek”
- Michalina Janicka,
- Zuzanna Jakubowicz

OPIEKUNOWIE:

- Beata Jeździkowska
- Marcin Jeździkowski